Bosch varmepumper

//Bosch varmepumper

Bosch er et varemerke de fleste kjenner til fra før, og det kan hende du til og med har noen Bosch-produkter hjemme. Men visste du at Bosch har eksistert i over 130 år, og at de er Europas største produsent av varmeregulerende produkter? Alt fra solpaneler til varmekraftverk, og selvsagt varmepumper. All erfaringen som Bosch har fått fra sin andre produksjon, har de tatt med seg i utviklingen av varmepumpene sine.

Bosch har 55800 medarbeidere innen forskning og utvikling på mer enn 118 steder i hele verden, og ca. 360.000 ansatte totalt. Med dette er de et av verdens største teknologiselskaper.

92 % av aksjekapitalen i Robert Bosch GmbH eies av Robert Bosch Stiftung, GmbH, som er en veldedig organisasjon. Bosch har en spesiell eierstruktur, som gjør det lettere for dem å planlegge langsiktig gjennom finansiell handlefrihet, og de kan gjøre tunge investeringer for fremtiden.

Bosch sitt slagord er «Invented for life,» og med det mener de at teknologien skal være i menneskets tjeneste for å gi et bedre liv. Nettopp dette er målet med Bosch’ varmepumper; de skal gjøre livet ditt både bedre og enklere gjennom å la deg regulere temperaturen i hjemmet ditt så lett som mulig.

Produsert i Skandinavia

Bosch sine varmepumper produseres av Bosch Termoteknik AB i svenske Tranås. Det ble grunnlagt i 1968, og i dag er det 330 mennesker som arbeider der. Her finner vi kompetanse- og utviklingssenter samt produksjonsenhet for varmepumper, og det er her alle varmepumper for hele verdensmarkedet produseres.

Varmepumpene til Bosch er ledende med sin høye kvalitet og komfort, og særlig med sine tankløse varmepumper som bruker elektrisk vannvarme. De har også et stort utvalg av kontrollmuligheter og tilbehør til alle sine brodukter. Bosch termoteknologi har forpliktet seg til å gjenoppfinne energieffektivitet ved å tilby smarte produktløsninger som jobber sammen, siden integrerte systemer kan jobbe mer sømløst og effektiv, og er et bedre valg både for deg og miljøet.

Historie

Robert Bosch grunnla selskapet sitt i 1886, i Stuttgart, Tyskland. Han åpnet «Workshop for presisjonsmekanikk og elektrisk ingeniørarbeid,» noe som etter hvert skulle utvikle seg til nåtidens Bosch Group. Det kommende året utviklet selskapet hans lavvoltsmagneten, og i 1902 fant de opp høyvoltsmagneten og tennpluggene, noe som forbedret bensinforbrenningsmotoren kraftig.

Etter hvert ble driften mer oppdelt i ulike avdelinger; en for verktøy, en for husholdningsprodukter og en for termoteknologi – herunder varmepumper. Boschgruppen har utviklet seg naturlig og blitt et stort, internasjonalt selskap, og de har bidratt stort til fremskrittene innen automatiseringsteknologi og husholdningsprodukter. Helt fra starten av har de skapt unike nyvinninger og avansert teknologi, uten noen gang å vike fra tanken om uavhengighet og frihet.

Da Robert Bosch grunnla selskapet, var han en idealist som ville finne gode teknologiske løsninger i menneskets tjeneste. Han valgte å lage en stiftelse for å opprettholde utviklingskapasiteten i selskapet sitt, og dermed har Bosch ingen eksterne aksjonærer som har krav på noe utbytte. Alle inntektene som Bosch genererer, føres tilbake til selskapet og investeres på nytt for å sikre en langsiktig utvikling.

Og Bosch-konsernets suksess er et bevis på at denne tankegangen har fungert godt. I dag registrerer de 3000 patenter i året, og kan se tilbake på over 125 års løpende utvikling.

Det er Bosch som har gitt oss bremsesystemet ABS og styresystemet ESP, noe som har bidratt sterkt til tryggere og bedre bilkjøring og kontroll i over 30 år nå. Dette viser at Bosch ikke bare kommer med vakre ord når de lover at produktene deres skal forbedre livskvaliteten til menneskets hverdagsliv.

Bosch og miljø

Bosch er et firma som fremstår som et miljøfyrtårn. Miljøhensyn og utvikling til det beste for miljøet preger alt arbeid de gjør, og de er i dag ledende innen utviklingen av neste generasjons teknologi som kan levere bedre og mer effektive produkter, samtidig som de bevarer naturressursene våre. Når det gjelder transport, arbeider de med å redusere forbruk av brennstoff samt CO2-utslipp fra nye kjøretøy. Energieffektivitet og miljøbeskyttelse er også en viktig brikke i utformingen av alle produkter beregnet på både industri, forbruker og bygningsteknologi. Grønn teknologi som gassvarmere uten tank, varmepumpe med elektrisk vannvarme, vindkraft og geotermikk er kanskje noen av de beste eksemplene på smart og miljøvennlig teknologi som er med på å forme Bosch’ fremtid.

Bosch og bærekraft

Som et miljøbevisst firma har Bosch også sterkt fokus på bærekraft. De forutsetter en ansvarlig oppførsel overfor naturen og miljøet, og dette er et av selskapets essensielle mål. Dersom miljøet ikke blir beskyttet, vil dette også sette firmaets fremtid i fare, og derfor jobber Bosch bevisst mot å utvikle miljøvennlige og energieffektive produkter for sine kunder. Selvsagt skal disse produktene også være innovative og hjelpe kundene i hverdagen, og Bosch fremmer prinsippet om bærekraft i så vel produksjonen av produktene som i produktene selv.

All Bosch sin produksjon er sertifisert i følge ISO 14001, som er en miljøstandard med de høyeste kravene, og regnes som den mest omfatte og betydningsfulle kravlisten for internasjonale selskaper. Blant annet oppmuntrer det til å gjenvinne varme, redusere vannforbruk, spare på elektrisitet og unngå å bruke løsemidler og skadelige stoffer. I tillegg forplikter Bosch seg til å stille de samme kravene til alle sine underleverandører. Som en ekstra ytelse har Bosch også planlagt å redusere CO2-utslippene fra sin produksjon med minst 35% fra 2007 til 2020. Alt dette er gjeldende for alle Bosch sine fabrikker over hele verden.

Filosofi

Fra Tyskland via Japan og til resten av verden lever Bosch’ ånd om uavhengighet og tjenestevillighet til folket i beste velgående. Dette er selve grunnlaget for selskapet, og preger all vekst, også internasjonalt. Bosch har skapt verdensomspennende tillit til seg selv gjennom å ha langsiktige og transparente strategier for selskapet, og gjennom å ha unike teknologier og en åpen investeringsplan. Dette er mulig på grunn av den spesielle selskapsformen, som sikrer at alt overskudd blir ført tilbake til selskapet og reinvestert – Bosch har muligheten til å utvikle og være innovative på en måte som skiller seg ut fra andre selskaper, siden de er økonomisk uavhengige.

Bosch har en særskilt karakteristikk i måten det blir styrt på. Det er et skarpt skille mellom kapital og ledelse, noe som gjør dem i stand til å sette seg mål i et mye lenger perspektiv enn andre firmaer, helt uten press utenfra eller krav om kortsiktig profitt. Gjennom denne organisasjonsmetoden har Bosch gjort store og viktige investeringer for å sikre fremtiden sin, og de har fortsatt å vokse som et globalt selskap og har skapt unik og avansert teknologi.

2018-11-23T02:28:20+00:00Varmepumpeprodusenter|

Legg igjen en kommentar