Daikin varmepumper

//Daikin varmepumper

Daikin er et japansk selskap som er verdens største produsent av varmepumper, og de har laget kjøleutstyr siden 1930-tallet. Helt siden det har de vært ledende innen teknologien, og de ikke bare produserer varmepumper, men er hele tiden pådrivere for å lage nye og bedre tekniske løsninger. Her er noen eksempler på all innovasjonen Daikin har stått for: Allerede i 1958 leverte Daikin den første varmepumpen, og i 1969 lanserte Daikin det første multisystemet. Etter det har det gått slag i slag. I 1982 kom det første systemet som kunne ha flere innedeler knyttet til en utedel – også kalt Variable Refrigerant Volume, eller VRV. I 1985 utviklet Daikin det første multisystemet for air conditioning og tappevann, og ti år senere, etter en intens periode med forskning, kom den første unike enheten med Swing kompressor. Dette er en kompressortype som bygger på ulike magneter, og som derfor er mer energieffektiv enn andre varmepumper, siden den kan generere mer kraft på like mye eller mindre strøm som konkurrentene.

Ururu Sarara

I 1999 kom den virkelig store innovasjonen; da Daikin lanserte sin første versjon av Ururu Sarara. Ururu Sarara er japansk, og betyr «befuktning avfuktning.» Dette er enkelt fortalt verdens første split-varmepumpe, og den er ikke avhengig av noen separat vanntilførsel for å kunne kontrollere den relative luftfuktigheten. I tillegg benytter den det nye kuldemediet R-32, som bare har 1/3 påvirkning på miljøet sammenlignet med R410A, som er bransjens standard. Ururu Sarara henter også frisk luft fra omgivelsene og sørger for at inneluften din blir byttet ut, i motsetning til de fleste andre varmepumper, som bare resirkulerer luften. Siden den også kontrollerer luftfuktigheten, unngår man at inneluften blir tørr og dermed problemer med tørr hud og hoste, som sensitive personer kan oppleve med andre varmepumper.

Daikin markedsfører likevel ikke Ururu Sarara som en helsepumpe, men når man vet at den også har ulike filter som renser luften for støvpartikler, pollen, mugg og rester av virus, skjønner man at dette er en varmepumpe som vil øke kvaliteten på inneklimaet betraktelig. Ururu Sarara har blitt videreutviklet og stadig forbedret, og fremstår i dag som et eksempel på Daikins ekspertise når det gjelder varmepumper.

Selskapets filosofi

En av hovedingrediensene i Daikins filosofi er at de skal forutse kundens behov før kunden er klar over det selv. Dette gjør selvsagt at de hele tiden har stor vekt på forskning og utvikling av nye og stadig bedre produkter. I tilknytning til dette har de som mål at den teknologien de utvikler, er noe hele samfunnet skal dra nytte av – de har en uegennyttig visjon for selskapet om å kunne bidra med ny teknologi til beste for fellesskapet. Daikin legger stor vekt på miljøet, og har blant annet som retningslinje at de skal både tenke og handle globalt, til beste for både mennesker og miljø i et globalt perspektiv. De setter seg fore å være ledende i det å implementere miljøvennlig praksis, og når det gjelder et så stort selskap, er det selvsagt at det de gjør vil ha store ringvirkninger – ikke bare lokalt, men også i en internasjonal sammenheng.

Daikins ansatte

Hvordan klarer så et selskap som Daikin å stadig være markedsledende og hele tiden komme med teknologiske nyvinninger? Du tenker kanskje japansk, streng disiplin, men Daikin har faktisk klare retningslinjer om å være fleksible og dynamiske, samtidig som de jobber veldig bevisst for å skape et godt samspill og fin harmoni blant sine arbeidstakere. De legger stor vekt på at de ansattes stolthet og entusiasme er det som skal drive selskapet videre, og uten det hadde de neppe klart å være markedsledende i så mange år. Denne filosofien om et godt samspill viderefører de også til sine forretningspartnere, og har som mål at alle forretningsforhold skal være preget av samarbeid til felles beste. I tillegg gir de donasjoner til ulike organisasjoner i lokalsamfunnet der de holder til, for å kunne bidra til en positiv utvikling også i nærmiljøet. De ønsker altså å være åpne og å fortjene lokalsamfunnets tillit.

Forskning og utvikling

Men selvsagt kan de ikke bare bygge sin suksess på å skape et positivt miljø blant sine ansatte. De har svært høye krav til egen forskning og innovasjon, og har et sterkt fokus på best praksis – på sin egen måte. Det betyr at alt som Daikin jobber med, utvikler og presenterer, skal være det beste produktet og et resultat av den beste prosessen, ellers blir det ikke godkjent og presentert. De tillater altså ingen snarveier, og det er betryggende for deg som kunde.

Verdensledende

Daikin forventer at alle deler av selskapet, fra arbeiderne på gulvet via ingeniørene og til forskerne, skal være godt kjent med og hele tiden forholde seg til kravet om å drive best mulig praksis, kravet om å være best på miljø, og kravet om å skape et godt arbeidsmiljø for alle. De ønsker å videreutvikle både hver enkelt ansatt og gjennom det hele selskapet – en tanke om å løfte i flokk for fellesskapet. Og noe må det være i formelen deres som virker: Siden 2003 har Daikin vært markedsledende innen varmepumper, og overtok i 2006 rollen som verdens største utvikler og produsent av varmepumper og airconditioning. Den rollen har de hatt siden, og de fortsetter å stadig utvikle og lage nye og bedre produkter. Det kan du som kunde dra alle fordelene av!

Importør: Friganor

2018-11-23T02:28:34+00:00Varmepumpeprodusenter|

Legg igjen en kommentar