Elektriker Trondheim, slik velger du rett fagmann

//Elektriker Trondheim, slik velger du rett fagmann

Elektriker Trondheim, slik velger du rett fagmann

Noe av det viktigste når du skal velge Elektriker i Trondheim er tillit. Og problemet er nettopp forskjellen i kompetanse mellom kunden og elektrikeren. Man har ofte ikke annet valg enn å ha tillit til den fagmannen man velger. Derfor kan det være lurt å legge litt arbeid i å finne riktig elektriker! Her gir vi noen råd om hvordan du kan gå frem, og hva du bør tenke gjennom dersom du har behov for å få noe gjort hjemme.

Elektriker Trondheim, vi anbefaler Argon Elektro AS
Elektriker Trondheim, vi anbefaler Aalmo AS
Elektriker Trondheim, vi anbefaler Trønderenergi Elektro AS

ANBEFALTE ELEKTRIKERE I TRONDHEIM

Boligmiljø anbefaler tre elektrikere i Trondheim. Anbefalingen er gjort etter en gjennomgang av tilbakemeldinger på forskjellige anbudstjenester. Alle tre har en lang rekke gode tilbakemeldinger fra sine kunder.

Argon Elektro AS

Tlf: 73 92 44 00

Adresse: Ingvald Ystgaards veg 15A,7047 Trondheim

Aalmo AS

Tlf: 73 80 01 70

Adresse: Hoeggvegen 66, 7036 Trondheim

Trønderenergi Elektro AS

Tlf: 91 67 60 81

Adresse: Postboks 9482, Sluppen,7037 Trondheim

ELEKTRIKER TRONDHEIM, SJEKKLISTE FØR DU VELGER ELEKTRIKER

1. Lag en oppdragsbeskrivelse

Skriv en grundig oppdrags-beskrivelse. Start generelt, for eksempel. «Nytt elektrisk anlegg i andre etasje», fortsett med detaljer, antall stikk, bokser osv.. Ta i mot råd fra elektrikerne. Ta med adressen din, slik at de kan beregne kjøretid. Få med når du ønsker jobben utført, eventuell ønsket kvalitet. Ønsker du prisoverslag, eller kun fastpris?

2. Innhente priser

Har du gjort godt arbeid med beskrivelsen vil et pristilbud være mer forpliktende for tilbyderen. Og skal du hente inn pris fra flere, er det enklere å sammenligne de prisene. Du kan også bruke en anbudstjeneste eller velg enkelt og greit ut noen lokale bedrifter du har kjennskap til. Be om et spesifisert tilbud, og be om å få det skriftlig, og levere det skriftlig på e-post.

3. Sjekk referanser

Dersom det er mulig bør du sjekke referanser. Kjenner du noen som har brukt elektrikeren tidligere bør du kontakte dem. Ofte liker ikke folk å gi dårlige referanser, så spør og grav. Hvilken type jobb var det? Ble alt gjort som avtalt? Behov for rettelser i ettertid? Ble prisen som forespeilet?

4. Kontrakt

Kontrakten skal definere begge parters plikter og rettigheter. Kostnader, tidspunkt for levering og betaling, framdrift og ferdigstillelse, betalingsbetingelser, og eventuell dagmulkt bør være med. Ansvarsfordeling mellom deg og elektrikeren skal være med. Her finner du utkast til kontrakter.

5. Dokumenter arbeidet

Dersom jobben går over flere dager bør du hver dag skrive ned hva som er gjort, og det kan være lurt å ta bilder. Skulle du være så uheldig å havne i en konfliktsituasjon stiller du mye sterkere med dokumentasjon.

Elektriker Trondheim: Husk at en hvilken som helst fagmann også er en selger. Noen ganger er det vanskelig å skille faglige anbefalinger fra salgsprat. Må det elektriske anlegget skiftes nå? Eller kanskje mener han at det er like greit å gjøre det nå, fordi han mener det snart må gjøres uansett. Dersom en elektriker etter å ha gjort et mindre oppdrag anbefaler deg å gjøre andre større oppgraderinger kan det være lurt å begynne prosessen fra start.

2018-11-02T05:26:55+00:00Håndverker Trondheim|

Legg igjen en kommentar