Fujitsu varmepumper

//Fujitsu varmepumper

Fujitsu er et japansk selskap, og de er Japans største leverandør av klimaanlegg til det europeiske markedet. Til sammen leverer de i mer enn 110 land over hele verden, og har både private kunder og bedriftskunder som velger Fujitsu på grunn av den høye kvaliteten og det store utvalget.

Siden de er Japans største internasjonale leverandør av klimaanlegg, jobber Fujitsu kontinuerlig med å tilpasse seg dagens krav fra markedet, og også å forutse og leve opp til fremtidens krav. De har en sterk satsing på moderne teknologi, kvalitet, innovativt design og ikke minst forskning, som sikrer dem en ledende plass blant varmepumpeleverandørene. Fujitsu har også stort fokus på å yte lokal service, og dette kommer til uttrykk blant annet gjennom at de er svært nøye når de velger lokale distributører og forhandlere verden over.

Fujitsu har klare miljømål, og setter energisparing og klimavennlig teknologi i sentrum. De har også fokus på resirkulerbare produkter, og satser på at selskapet skal være en viktig ressurs for fremtiden. Gjennom sitt fokus på miljøet både lokalt og globalt ønsker de å bidra til en bedre og sunnere hverdag for kundene sine.

Historie

Fujitsu ble startet i Japan i 1936, og het da Yaou Shoten Ltd. I begynnelsen konsentrerte de seg om å produsere radioer, høyttalere og lignende, men beveget seg etter hvert over til å lage forskjellige elektriske produkter for hjemmet. Dette jobbet de med i mange år, og utviklet blant annet stadig nye og bedre TV-er for sine kunder.

Men i 1971 kom det første airconditioningapparatet. Det var en kassett-type som var enkel å installere, og den het «min min.» I løpet av 70-tallet gikk det så slag i slag for Fujitsus produksjon av temperaturregulerende apparater. Fujitsu etablerte seg internasjonalt, først i Afrika og i Midt-Østen, og deretter utvidet de i sin egen region Asia. I 1976 etablerte de en avdeling i USA, nå kjent som Fujitsu General America. I 1977 fulgte de opp med en egen avdeling i Europa, Fujitsu General UK, og i 1978 utvidet de til det australske markedet med det som nå er kjent som Fujitsu General Australia. Samme år åpnet de også enda en avdeling i Europa.

Fujitsus varmepumper

Fujitsu fortsatte å ekspandere over hele verden, og gjennom denne utviklingen ble de et selskap å regne med og ta i betraktning. På 70- og 80-tallet jobbet de med ulike elektriske produkter, ikke bare med airconditioning. Men i 1991 lanserte de en varmepumpe de kalte «the mighty compact,» som hadde en egen lambda varmeutveksler. En lambdaverdi kan også kalles varmeledningsevne, og er kort fortalt en verdi som angir hvor godt et materiale isolerer; jo lavere verdi, jo bedre isolerer det. Dette klarte altså Fujitsu å utnytte i sin varmepumpeproduksjon.

Gjennom 90-tallet og opp på 2000-tallet fortsatte Fujitsu å vokse, og ble blant annet store på temperaturregulerende apparater i hele Asia. I 1999 opprettet de en egen avdeling i Thailand som hadde som mål å forske på og utvikle ny varmepumpeteknologi. I 2003 kom «nocria,» som var en varmepumpe med verdens første selvrensende filtersystem. Og Fujitsus utvikling innen airconditioning fortsatte: I 2005 ble en egen bygning tilegnet varmepumpeteknologi fullført på Shanghai.

Varmepumper med VRF-teknologi

I 2006 etablerte Fujitsu et eget selskap i Kina som skulle ha fokus på utvikling, produksjon og salg av varmepumper med VRF-teknologi. VRF står for «Virtual routing and forwarding,» som er et system som tillater flere tilknytningspunkt til en og samme router. Og Fujitsu fortsetter å satse stort på varmepumper; de bygger flere lokaler der fokuset skal være på å utvikle ny og bedre teknologi for temperaturregulerende apparater. I 2008 kom de med markedets mest kompakte varmepumpe, Nocria S. Samtidig ferdigstilte de en ny fabrikk som gjorde det mulig å øke produksjonen av varmepumper med VRF-teknologi i stor grad.

Fra 2010 har Fujitsu markert seg sterkt på varmepumpemarkedet over hele verden, og de har satset på sin serie Nocria Z/S, som brukte radiofrekvenser som en form for fjernkontroll, og sin LT/LU-serie, som vant både iF design award og Red Dot award i 2012. I 2014 introduserte de varmepumper med luftfukter og luftrenser integrert, og disse har stadig blitt utviklet til å bli de solide produktene vi finner på markedet i dag.

Filosofi

Fujitsu har noe de kaller «Fujitsu General Way,» og som uttrykker den felles handlingspraksisen som alle Fujitsus underliggende grupper og avdelinger skal dele og implementere i sin hverdag. Gjennom en slik felles filosofi tar Fujitsu sikte på å bidra til å skape et komfortabelt og sikkert samfunn. Deres visjon er å bringe en bedre fremtid til mennesker i hele verden, og bidra til å oppfylle drømmer. Fujitsu vil stadig fortsette å ekspandere globalt, men samtidig ha fokus på sameksistens med lokalsamfunnet der de holder til, og ønsker å ha en åpen kommunikasjon med omverdenen.

Fujitsus verdier

 1. Samfunn og miljø. Fujitsu skal gjennom alle sine handlinger være med på å redde planeten og bidra til samfunnet.
 2. Profitt og vekst. Selskapet skal møte forventninger til både sine kunder, ansatte og aksjeholdere, og stadig øke sin verdi.
 3. Globalt perspektiv. Fujitsu skal både tenke og handle ut fra et globalt perspektiv.
 4. Alle ansatte er velkomne, og Fujitsu respekterer mangfold og støtter opp om individuell vekst.
 5. For Fujitsu er målet å være et selskap kundene kan stole på og verdsette, og de ønsker å skape en sterk lojalitet blant sine kunder til selskapet.
 6. Her ønsker Fujitsu å skape forretningsforhold som er til gjensidig glede og nytte, gjennom en samhandling preget av respekt.
 7. Fujitsu skal alltid være ledende på nyvinninger og teknisk innovasjon, og gjennom dette skaper de flere verdier i selskapet og for kundene.
 8. Målet er å alltid kunne tilfredsstille kundenes ønsker og forventninger, og gjennom dette styrke og forbedre sitt rykte.

Fujitsus prinsipper

Til slutt har også Fujitsu noen grunnleggende prinsipper, som skal gjennomsyre alt de gjør:

 1. Globalt borgerskap. Fujitsu er bevisste på at de skal handle som gode globale borgere, og være fininnstilt på både samfunnets og miljøets behov.
 2. Kunden i fokus. Kundens perspektiv skal alltid være i sentrum, og Fujitsu setter seg selv i kundens perspektiv og skal alltid handle oppriktig.
 3. Førstehånds forståelse. Fujitsu handler ut fra en førstehånds forståelse av den aktuelle situasjonen, og setter seg godt inn i de faktiske forhold.
 4. Konkurranse og utfordring. Selskapet setter de høyeste mål som er mulig for seg selv, og jobber hardt for å oppnå dem
 5. Hurtighet og fleksibilitet. Dette er viktige ord for Fujitsu, som alltid vil handle så fort som mulig og være så fleksible som mulig for å oppnå sine mål.
 6. Fujitsu deler felles mål gjennom alle sine underorganisasjoner, og vil alltid jobbe i et godt fellesskap og handle som ansvarlige deler av et stabilt og høytpresterende team.

Fujitsu skal respektere alle menneskets rettigheter, og føye seg etter alle lover og reguleringer som gjelder. De har som mål å handle rettferdig i alle forretninger, og å beskytte og respektere intellektuell eiendom og opphavsrett, samtidig som de opprettholder konfidensialiteten. Og til sist skal Fujitsus ansatte ikke bruke sin posisjon i organisasjonen til å oppnå personlige fordeler. Fujitsu har lagt alt til rette for at du skal kunne stole på dem som kunde, og du vil få en god varmepumpe fra et stabilt og trygt selskap gjennom Fujitsu!

2018-11-23T02:28:58+00:00Varmepumpeprodusenter|

Legg igjen en kommentar