Hvilken type varmepumpe skal jeg velge?

//Hvilken type varmepumpe skal jeg velge?

Hvilken type varmepumpe skal jeg satse på?

Det finnes flere typer varmepumper; luft til luft, luft til vann, og jordvarmesystem. Vi skal kort forklare hvordan de ulike typene virker.

Bergvarmepumpe: En bergvarmepumpe utnytter den varmen som lagres i fjellgrunnen, og denne typen varmepumper har blitt mer populære de siste årene. Man må borre et hull i bakken på mellom 80-200 meters dybde, og den bruker elektrisitet for å fungere, men er klimavennlig siden den skaper mer varme enn den forbruker. Ulempen er at disse er nokså dyre i etablering; inngangsbilletten er altså høy.

Jordvarmepumpe: Dette er en type varmepumpe som bruker samme prinsipp som bergvarmepumpen, bare at jordvarmepumpen henter lagret solvarme fra jord eller myr. Det graves ned en kollektorslange med frostvæske på mellom 0,6-1,5 meters dyp. Ulempen er at du må ha tilgang på stor tomt, da det kreves mellom 250-600m2 for å kunne bruke denne varmepumpen. Den er billigere å etablere enn bergvarmepumpen, men ulempen er at den er følsom for frost i bakken.

Sjøvarmepumpe: En sjøvarmepumpe fungerer på samme måte som en jordvarmepumpe, men den henter varme fra sjøen i stedet for fra jorda, og det forutsetter nærhet til sjø eller en elv. Den har lav etableringskostnad og gir stabilt høy temperatur, men den kan være utsatt for vær og vind, og kan også komme i konflikt med ankringsplasser for båter. Det er dessuten ikke alle som bor slik til at en sjøvarmepumpe kan være aktuelt.

Luft til vann-varmepumpe: Dette er et godt alternativ dersom du allerede har vannbåren varme. Varmepumpen plasseres utendørs, henter varme fra uteluft eller avtrekksluft, og fører den inn i boligen gjennom det vannbårne varmesystemet.

Luft til luft-varmepumpe: Denne fungerer ved å ta kald uteluft og varme den opp før den sender den inn i huset. En luft til luft-varmepumpe er det enkleste alternativet for de fleste av oss, den er lett å installere, og kan bidra med mellom 35 og 55 prosent av oppvarmingsbehovet, avhengig av landsdel, temperaturer og boligtype. Den passer best i en åpen planløsning så varmen får sirkulere mest mulig. Ulempen er at på de kaldeste dagene får den mindre effekt, så man må supplere med annen oppvarming. Dette gjelder for øvrig de fleste varmepumpetypene, og for en vanlig norsk bolig er dette den varmepumpetypen det er mest aktuelt å installere, siden det er relativt lav kjøpekostnad, enkel og lite plasskrevende installering, og god effekt igjen for pengene.

På disse sidene fokuserer vi derfor på luft til luft-varmepumper, siden det er det de fleste vurderer å skaffe seg, og vi vil gi deg et best mulig kart over varmepumpeterrenget for å gjøre det lettere for deg å orientere deg og gjøre et godt valg!

2018-11-19T02:06:35+00:00Varmepumpe|

Legg igjen en kommentar