Mitsubishi Electrics varmepumper

//Mitsubishi Electrics varmepumper

Mitsubishi Electrics er en av verdens ledende produsenter av flere forskjellige elektroniske produkter, og har systemer som brukes på mange forskjellige områder og applikasjoner. Flere av varmepumpene deres har vært best i test, og de satser i tillegg på design – Mitsubishi Eletrics vet at du ikke nødvendigvis elsker utseendet til den tradisjonelle varmepumpen, så derfor har de laget nye design som kommer i flere forskjellige farger, så du kan finne det som passer best hos deg. Og teknologien bak er bunnsolid, med «hyper heating» som gir en ekstra varmeeffekt selv i flere kuldegrader.

Mitsubishi Electrics’ historie

Mitsubishi Electrics sin historie er samtidig historien om utviklingen av et moderne Japan. Selskapet har nemlig en historie som strekker seg helt tilbake til 1870. Den gang var det et shippingfirma, startet av Yataro Iwasaki, som tilhørte den mektige Tosa-klanen. Det berømte Mitsubishi-emblemet stammer herfra; Tosa-klanen hadde tre eikeløv og tre diamanter som sine symboler, og Iwasaki skapte et emblem som kombinerte disse to inn til det vi i dag kjenner som Mitsubishi-symbolet.

Mitsubishi Electrics oppsto som elektrisk firma i 1921 ut fra et underfirma som laget elektroniske skipsmotorer. Og det samme året laget Mitsubishi Electrics en elektrisk vifte som var ment på private forbrukere; denne viften ble et svært populært produkt, og selskapet hadde klart å innta et nytt marked – de private hjem.

Blant de største i Japan

På 1930-tallet begynte Mitsubishi Electric å produsere, installere og vedlikeholde heiser og rulletrapper, samtidig som de produserte ulikt elektronisk utstyr både for bedrifter og private. De satset tungt på å utvikle ny og bedre teknologi, og siden de i tillegg fokuserte på nær sagt alle områder der elektronikk var involvert, vokste det frem stadig nye underkompanier som hadde hvert sitt hovedområde som ansvarsfelt. Innen 1960 fremsto Mitsubishi Electric som en av de mest innovative og mangfoldige elektroniske produsenter i Japan, og på denne tiden begynte de også å sette fokus på miljø: De begynte å stille krav til at fabrikkene skulle bruke miljøvennlige produksjonsmetoder, lenge før resten av verden kom etter og innså at miljø var fremtiden.

Mitsubishi Electric utvider globalt

De neste to tiårene frem mot 1980 jobbet Mitsubishi Electric bevisst med å utvide rekkevidden sin til resten av verdensmarkedet. Samtidig etablerte det virkelig sin posisjon som en pioner innen teknologisk utvikling, og de utmerket seg blant annet med ny og banebrytende teknologi innen varmepumper, i tillegg til datamaskiner, bilelektronikk, satelitter og atomkraft. Mitsubishi utviklet seg altså til å bli et enormt selskap med svært høy kompetanse på de fleste av elektronikkens områder, og siden de hadde så sterkt fokus på å utvikle ny teknologi, kunne de stadig presentere nye og bedre løsninger for forbrukerne. Samtidig som de klarte å opprettholde et miljøfokus i produksjon og utvikling, noe som har vært med på å gjøre dem til det ledende firmaet de er.

Inn i moderne tid

Mitsubishi Electrics har fortsatt med en rivende utvikling fra 1980 og frem til i dag. Innen varmepumper har de stadig presentert testvinnere, men de har også utviklet verdens første storskale LED-skjerm til bruk på sportsarenaer, verdens største CRT TV-skjerm for det private markedet, verdens første spiralheis, verdens raskeste heiser, antenneteknologien som står bak verdens første kommersielle internetttilgang på fly, og mange andre nyvinninger og produkter det er verdt å la seg imponere av. Det at de har kunnskap på nær sagt alle av elektronikkens og teknologiens områder, gjør det selvsagt til et robust selskap man trygt kan velge å kjøpe varmepumper fra, men det at de stadig leverer varmepumper som gjør det svært godt i tester viser at de virkelig benytter den teknologien de utvikler til det ytterste.

I dag er Mitsubishi Electric en global gigant som opererer i 40 land, har mer enn 120.000 ansatte, og de har beholdt sitt miljøfokus i tillegg til sin grunntanke om alltid å utvikle teknologien videre.

Grunnprinsipper hos Mitsubishi Electrics

Mitsubishi Electrics har syv grunnprinsipper, som skal komme til syne i alt de gjør:

  1. Selskapet skal etablere relasjoner med samfunnet, kunder, aksjeholder, ansatte og forretningspartnere, basert på en sterk gjensidig tillit og respekt.
  2. Mitsubishi Electrics skal fremstille de beste produktene, og servicen de tilbyr skal være av enestående kvalitet.
  3. Det er et mål for Mitsubishi Electrics alltid å kunne være en pionér på nye markeder, gjennom å stadig fremme forskning og utvikling, og samtidig legge til rette for teknologisk innovasjon.
  4. Som en global deltaker skal Mitsubishi Electrics bidra til utviklingen av både små og store samfunn, samt verdenssamfunnet sett under ett.
  5. Etikk og lover. Alle gjeldende lover og regler som finnes i de områdene Mitsubishi Electrics opererer i, skal følges. I tillegg skal de ha en høy etisk standard for alt selskapet foretar seg, helt fra topp til bunn og fra ledelse til ansatte.
  6. Miljø. Allerede på 60-tallet begynte Mitsubishi Electrics å fokusere på en miljøvennlig produksjon, og dette har de selvfølgelig tatt med seg videre. De skal respektere naturen og streve etter å beskytte og forbedre det globale miljøet.
  7. Mitsubishi Electrics ønsker selvsagt å kunne vokse og utvikle seg som selskap, og de skal sørge for å ha en god og rettferdig inntjening så de kan sikre fremtiden for hele selskapet og alle ansatte.

Mitsubishi Electric har en hoveduttalelse som de kaller «Changes for the better,» altså «Forandring til det bedre.» Dette representerer selskapets mål og holdning mot alltid å jobbe for å oppnå noe bedre, etter hvert som selskapet vokser og utvikler seg. Det er en uttalelse som samtidig lover å skape en bedre morgendag for alle selskapets kunder, gjennom at alle ansatte fra toppledelse til fabrikkansatte skal ta daglig initiativ til å utvikle noe bedre, en bedre teknologi, en bedre service og stadig ny kreativitet. Som et globalt markedsledende og grønt selskap, har de som mål å bruke sin teknologi til å bidra til et stadig bedre hverdagsliv i forskjellige samfunn verden over.

2018-11-23T02:31:09+00:00Varmepumpeprodusenter|

Legg igjen en kommentar