Mitsubishi Heavy Industries varmepumper

//Mitsubishi Heavy Industries varmepumper

Mitsubishi Heavy Industries varmepumper har kanskje deler av navnet felles med Mitsubishi Electric, men det er faktisk to forskjellige selskaper som konkurrerer om det samme markedet. Begge lager pålitelige og solide varmepumper med god effekt, så hva er i grunnen forskjellene mellom dem?

Mitsubishi Heavy Industries’ historie

Mitsubishi Heavy Industries ble startet i 1884, da som Nagasaki Shipyard & Machinery Works, og produserte i hovedsak elektroniske skipsmotorer. I 1920 kom Mitsubishi Electrics som en underavdeling av dette. Men allerede i 1921 gikk Mitsubishi Electrics ut som eget selskap, og selv om Mitsuibishi Heavy Industries kan regnes som moderselskapet, er de to likevel skarpe konkurrenter. Mitsubishi Heavy Industries fikk sitt nåværende navn i 1934, da det samtidig fikk bekreftet sin posisjon som ledende i Japan på skipsproduksjon, tungt maskineri, fly og biler.

I 1950 ble Mitsubishi Heavy Industries delt i tre deler, som en følge av andre verdenskrig og en lov som skulle sørge for at ingen selskap ble så store at de var enerådende på markedet. Da delte selskapet seg inn geografisk; West Japan Heavy-Industries, Central Japan Heavy-Industries og East Japan Heavy-Industries. Men i 1964 ble det mulig for selskapet å fusjonere sammen igjen, og ble gjenfødt som Mitsubishi Heavy Industries.

I 1970 ble Mitsubishis bilproduksjon startet, og det skjedde i underselskapet Mitsubishi Motors Corporation.

Kanskje lurer du på hva alle disse forskjellige selskapene og teknologiene har å si for varmepumper, som tross alt er det vi skal skrive om her? Men det er faktisk særdeles relevant, for Mitsubishi Heavy Industries har vært og er et selskap som virkelig har klart å integrere alle de ulike kompetansene og kombinere de forskjellige fagområdene, slik at all den teknologiske ekspertisen de utvikler kan bli benyttet på alle områdene de opererer innen.

Forskjeller mellom Mitsubishi Heavy Industries og Mitsubishi Electrics

Når det gjelder varmepumper, produserer begge selskapene solide og pålitelige varmepumper. Men likevel er det noen forskjeller som kan være verdt å merke seg: Mitsubishi Heavy Industries lager noen varmepumper som kan dekke et større areal enn Mitsubishi Electrics, og er også kjent for å ha varmepumper som utmerker seg med lang levetid.

Topp teknologi og lavt forbruk

Og siden Mitsubishi Heavy Industries har så lang erfaring i bransjen, og vi allerede har lest hvordan de kombinerer teknologien fra sine forskjellige avdelinger, er det et firma som hele tiden utvikler det beste de kan med kunden i fokus. De lager relativt små varmepumper som bruker mindre watt, men som likevel kan levere gode resultater. For eksempel har de produsert en varmepumpe som bare bruker 760 watt, men som leverer varme på samme nivå som en varmepumpe som bruker 1000 watt. Det gjør at du sparer en del strøm, og hvem er vel ikke interessert i det?

Stillegående systemer

Mitsubishi Heavy Industries lager altså små og kostnadseffektive varmepumper. Men de er også kjent for å lage noen av de mest stillegående systemene på markedet, og det kan være viktig når man skal velge varmepumpe – siden man ofte plasserer varmepumpen i oppholdsrom som stue, blir det fort et irritasjonsmoment med en støyende varmepumpe. Da kan det være lurt å velge en varmepumpe som lager minst mulig lyd, og dette har Mitsubishi Heavy Industries lang erfaring med å lage.

Finnene er designet slik at de sitter tett inntil hverandre, og selve motoren har også komponentene tett sammen. Dermed kan varmepumpen være mindre rent fysisk, og samtidig like effektiv som en stor enhet.

Perfekt for store arealer

Mange kontorbygg og selskaper velger en varmepumpe fra Mitsubishi Heavy Industries, fordi de er effektive og dekker et stort areal uten at strømregningen fyker i været. Så hvis du har en stor stue eller et stort hus du vil varme opp, vil dette være et godt valg!

Mitsubishi Heavy Industries er en kjempe blant de ulike elektroniske selskapene, og er virkelig et solid og pålitelig firma du kan stole på. De har i dag underselskaper over hele verden, og er en gigantleverandør for nær sagt all elektronikk.

Grunnprinsipper hos Mitsubishi Heavy Industries

Som et verdensomspennende selskap er Mitsubishi Heavy Industries ansvarlig for mange tusen ansatte, alle med ulik bakgrunn, nasjonalitet og kultur. De anerkjenner dette som sin aller største fordel, men ønsker samtidig å sikre at alle ansatte opptrer i tråd med firmaets prinsipper. Derfor har Mitsubishi Heavy Industries laget retningslinjer for hva de ønsker av sine ansatte. Det er altfor omfattende å gå inn på alle disse her, men de inneholder blant annet regler om rettferdig konkurranse, anti-korrupsjon, miljø, menneskerettigheter og arbeid mot hvitvasking.

Selskapet har også noen viktige grunnprinsipper når det gjelder sikkerhet, sosial utvikling og helse. De er som følger:

  1. Sikkerheten skal alltid komme først, i enhver jobb, for å ivareta menneskers liv og helse skal være det viktigste, uavhengig av kostnader.
  2. Mitsubishi Heavy Industries skal bidra til sosial utvikling ved å gjøre alt som er mulig for å bygge alle sine produkter så sikre og trygge som mulig.
  3. Selskapet skal gjøre all den innsatsen som er nødvendig for at ansatte skal ha en god og sikker arbeidsplass og at de får hjelp til å ivareta sin egen helse og sunnhet, siden dette er den viktigste fordelen et selskap har.

Mitsubishi Heavy Industries har en basispolitikk om å skape sikre og sunne arbeidsplasser, for å gjøre så mye de kan for å trygge de ansattes liv og helse. Basert på de tre ovenstående prinsippene, ser vi at selskapet legger stor vekt på sikkerhet, og de har sitt eget arbeidshelse- og sikkerhetssystem som går gjennom hele selskapet, der hovedmålet er å skape sikre og trivelige arbeidsplasser. Dette er et selskap som virkelig tar de ansatte på alvor, og som setter sikkerheten i høysetet.

2018-11-19T03:14:46+00:00Varmepumpeprodusenter|

Legg igjen en kommentar