Rørlegger Stavanger, slik velger du rett rørlegger

//Rørlegger Stavanger, slik velger du rett rørlegger

Rørlegger Stavanger, slik velger du rett rørlegger

75 prosent av alle byggskader skyldes lekkasjer. Og de fleste av disse skadene skyldes dårlig utført våtromsarbeid! Når vi også vet at vannskader fort kan bli svært alvorlige og dyre å reparere, sier det seg selv at valg av rørlegger er noe av det viktigste du gjør når du bygger eller pusser opp boligen din. Boligmiljø har av den grunn laget en sjekkliste du kan benytte når du velger rørlegger.

Rørlegger Stavanger, vi anbefaler H2 Rør AS
Rørlegger Stavanger, vi anbefaler Rørteknikk AS
Rørlegger Stavanger, vi anbefaler Kverme Rør AS

ANBEFALTE RØRLEGGERE I STAVANGER

Boligmiljø har valgt å anbefale tre rørleggere i Stavanger. Velger du en av disse kan du se bort å fra punkt en og to i sjekklisten under. Anbefalingen er gjort etter en gjennomgang av selskapenes økonomi samt deres tilbakemeldinger på forskjellige anbudstjenester.  Alle tre har solide tilbakemeldinger fra en mengde kunder.

Rørteknikk AS

Tlf: 98 22 17 18

Adresse: Sandvikveien 18, 4016 Stavanger

H2 Rør AS

Tlf: 43 38 95 57

Adresse: Snorres Gate 3, 4044 Hafrsfjord

Kverme Rør AS

Tlf: 41 16 05 59

Adresse: Trafikkgata 13, 4014 Stavanger

Rørlegger Stavanger, sjekkliste

Rørleggerbransjen har fått mye tyn i media det siste året. Skrekkhistorier om dårlig arbeid og svært høye priser. Men man skal ikke skjære alle over en kam! De fleste rørleggerbedriftene driver seriøst og lever av å levere kvalitet . Vi har derfor laget en sjekkliste du kan bruke for å forsikre deg om at ditt neste møte med rørleggerbransjen blir en god opplevelse!

1. Velg en godkjent bedrift

Begynn med å velge en bedrift som har det formelle i orden. Du ønsker å bruke en rørlegger som:

  • Er registrert i Brønnøysundregisteret
  • Er medlem i en bransjeorganisasjon
  • Har sentral eller lokal godkjenning

2. Har bedriften våtromssertifikat?

Dersom du skal ha noe gjort i et våtrom skal rørleggeren ha våtromssertifikat. Et våtromssertifikat vil være en garanti for at rørleggeren har kompetanse til å gjøre jobben med trygghet og god kvalitet.

3. Lag en god oppdragsbeskrivelse

Lag en skriftlig oppdragsbeskrivelse og ta med flest mulig detaljer. Vær klar på hva du forventer av tilbyder, og hvilket sluttresultat du ønsker. 

5. Innhent flere tilbud

Send oppdragsbeskrivelsen til flere rørleggere. Gjør oppmerksom på at tilbyderne er i en konkurransesituasjon og at du vil velge rørleggeren gir det beste tilbudet vurdert ut fra både pris og kvalitet.

6. Be om referanser

Du bør forsikre deg om at bedriften du velger har erfaring med den type jobb du ønsker utført. Noen rørleggere oppgir referanser på sine nettsider. Vi anbefaler at du forsøker å komme i kontakt med referanser som ikke er oppgitt av bedriften selv. Husk mange kvier seg for å gi dårlige referanser, så det er viktig å spørre aktivt. Ble resultatet som forventet? Ble prisen som forespeilet? Har det vært behov for rettelser i etterkant? Osv..

7. Samle ansvaret

Arbeid på våtrom inkluderer ofte mange forskjellige yrkesgrupper. Vi anbefaler at du bruker en totalentreprenør som organiserer og har ansvaret for alle de forskjellige fagfeltene.

8. Gjennomfør befaring før igangsettelse

Gjennomfør befaring før du ber om tilbud. Da kan ikke bedriften gjemme seg bak endrede forutsetninger, og rørleggeren kan gi et mer nøyaktig tilbud.

9. Inngå skriftlig kontrakt

En kontrakt er både din og håndverkerens bekreftelse på hva som er avtalt, her vil begge parter få med de momenter som er viktige, og man kan unngå tvister. Standard Norge har utarbeidet gratis kontraktutkast som kan brukes.

10. Dokumenter arbeidet

Dersom jobben strekker seg over flere dager bør du hver dag notere hva som er gjort, og ta bilder av arbeidene.

2018-11-02T02:14:35+00:00Håndverker Stavanger|

Legg igjen en kommentar